Leaders attend OIC Business Roundtable in Istanbul - TRT World

Liderler İstanbul’da OIC İş Forumu Toplantısına Katıldı – TRT World

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) İş Forumuna birçok uluslararası lider katıldı. Toplantının amacı üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak ve ticaret engellerini kaldırmak için çözüm yolları sunmaktır. OIC’nin 57 üyesi bulunmakta olup hepsi Müslüman çoğunluklu ülkelerdir. Endonezya, Türkiye ve Suudi Arabistan, GDP olarak en büyük üye ülkeler arasında yer almaktadır. OIC ülkeleri arasındaki ticaret, 2019’da 701 milyar dolar iken 2022’de 873 milyar dolara kadar yükselerek neredeyse yüzde 25 artmıştır. Ayrıca 2019’da 19.9 trilyon dolar olan teşkilatın toplam GDP’si, 2023’te 26.3 trilyon dolara yükselerek yüzde 32 artmıştır.
Türkiye, yoksulluğu azaltmaya, altyapı gelişimini iyileştirmeye ve insani yardımı artırmaya yönelik projelerde grup içinde önemli bir rol oynamıştır. Bu yılki toplantının gündeminde, ticaret engellerini daha da kaldırmak ve hizmet sektöründe işbirliğini artırmak yanı sıra e-ticaret yoluyla ticareti geliştirmek çabaları yer almaktadır.

Bu yılki OIC İş Forumu, üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak ve ticaret engellerini kaldırmak için bir fırsat sunmaktadır. Liderler, ülkelerinin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek ve ticareti artırmak için bir araya gelmiştir. Türkiye’nin bu süreçte oynadığı önemli rol, diğer ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye ve ticarette yeni olanaklar yaratmaya olanak tanımaktadır. Endonezya, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi büyük ekonomilere sahip ülkelerin katılımı, OIC’nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlamaktadır.

OIC İş Forumu, üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin artmasına ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesine olanak tanımaktadır. Bu tür toplantılar, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin liderlik rolü, diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışarak bölgesel kalkınmaya destek olmaktadır. OIC’nin ekonomik büyümesi, üye ülkelerin kalkınmasına ve refah düzeylerinin artmasına yardımcı olmaktadır.

OIC İş Forumu, üye ülkeler arasındaki ticaretin artmasını teşvik etmekte ve ekonomik işbirliğini güçlendirmektedir. Türkiye’nin katılımı, bölgesel kalkınmaya ve ekonomik büyümeye destek olmaktadır. Liderlerin bu tür toplantılarda bir araya gelerek ticaret ve ekonomik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunmaları, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve kalkınmaya katkı sağlamaktadır.